Truca'ns al 938 77 33 33

Informació legal

LaMèdica i Salut Essencial és un portal exclusiu especialitzat en serveis de salut i benestar. Amb LaMèdica i Salut Essencial tens a l’abast nombrosos serveis ajustats a les teves necessitats.

Condicions generals d'ús del web de LaMèdica i Salut Essencial

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web (https://mutuacat.avantsalud.es/), d’ara endavant, el “lloc web”, del qual és titular hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA (Unipersonal), amb el NIF A-82411984; inscrita en el Registre Mercantil de Madrid: tom 14709, llibre 0, secció 8, full M 244071.

La informació que se subministra a la nostra pàgina web, i tots els subdominis i directoris que inclou, té com a finalitat facilitar que els usuaris coneguin les activitats que duem a terme i els serveis que prestem. hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA es reserva el dret de fer canvis al lloc web sense avís previ, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar una part, o la totalitat, dels continguts. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre cap indemnització per danys ni perjudicis.

Exoneració de responsabilitats

Ús indegut

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria. Les dades de caràcter personal que pugui requerir hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA a l’usuari per accedir als diferents serveis i continguts que s’ofereixen a la seva pàgina web, només es recullen en fitxers automatitzats per tractar-les informàticament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin obtingut.

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que facilitin els usuaris i el tractament, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

`Links´ o hiperenllaços

El web d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web, que són completament independents. Aquestes pàgines no pertanyen a hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA ni en fa cap revisió dels continguts, per la qual cosa no és responsable d’aquests continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’ús de la pàgina. Així mateix, hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA no es responsabilitza ni garanteix, de cap manera, l’exactitud, la insuficiència o l’autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

Errors tecnològics, aliens o propis

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians i elements similars al seu lloc web. Davant la impossibilitat d’assegurar totalment la desaparició d’aquests elements, hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema triat (xarxa telefònica, internet, etc.) motivades per causes alienes; de retards o bloquejos en l’ús del sistema triat causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de Dades d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA, en els servidors d’internet o en altres sistemes electrònics, com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema triat, fora del control d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA. Així mateix, s’exonera hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pugui patir el client com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA, sempre que procedeixi de fonts alienes.

Intercanvi d'informació

El lloc web conté determinades zones per fomentar l’intercanvi d’informació entre els usuaris. hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA no pot controlar les expressions que s’hi aboquin, de manera que no assumeix cap responsabilitat que es derivi d’aquest intercanvi a través de la seva pàgina web, i la responsabilitat de les manifestacions difoses a les seves pàgines correspon a qui les efectuï.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

El copyright del material que conté aquest web és propietat d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA. L’accés gratuït no implica altres drets o llicències, i se’n prohibeix l’ús, reproducció, distribució, comunicació pública transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, llevat que hi hagi una autorització expressa per escrit d’hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA. Les marques, logotips, dissenys, continguts, programes o objectes similars que formen part d’aquest web estan protegits per lleis de propietat industrial i intel·lectual i per tractats internacionals. La reproducció, distribució, manipulació o desacoblament no autoritzat dels codis font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades, ja sigui total o parcial, dona lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i és objecte de totes les accions judicials que corresponguin en dret.

Galetes

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA comunica als seus usuaris que fa servir galetes en la navegació per les diferents pantalles i pàgines del seu lloc.

Què és una galeta?

Una galeta és un petit arxiu de text que un servidor web pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. Les galetes identifiquen l’ordinador de cada usuari de manera diferenciada, i només les pot llegir el lloc web de MutuaCat. Les galetes es fan servir normalment amb finalitats purament estadístiques.

Una galeta no és un arxiu executable, de manera que no pot propagar ni contenir virus i no pot tenir una longitud superior a 4.000 caràcters.

Quines galetes concretes fa servir aquest lloc web i per a quines finalitats?

A continuació, s’inclou un quadre amb les galetes que fa servir aquest lloc web juntament amb la finalitat de cadascuna.

Títol de les galetes: Google Analytics

Propòsit: Servei analític de web prestat per Google, Inc.

Permeten fer el seguiment del lloc web mitjançant l’eina Google Analytics, que és un servei que proporciona Google per obtenir informació dels accessos dels usuaris als llocs web.

La configuració d’aquestes galetes està predeterminada pel servei ofert per Google, de manera que suggerim que es consulti la pàgina de privacitat de Google Analytics, http://www.google.com/intl/es/analytics/ privacyoverview.html, per obtenir més informació de les galetes que fa servir i de com es poden inhabilitar (en el benentès que no som responsables ni del contingut ni de la veracitat dels llocs web de tercers).

Per a què es fan servir les galetes en aquest web?

hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA fa servir galetes amb l’única finalitat d’elaborar estadístiques d’ús del seu lloc web. La informació que hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA emmagatzema a través de les galetes consisteix en un número que identifica cada equip i que ens permet reconèixer els usuaris quan ens tornin a visitar. No conté dades personals, econòmiques ni relatives a la salut. D’aquesta manera, podem oferir un servei millor i més personalitzat. Així mateix, es poden fer servir per obtenir informació sobre la data i l’hora de l’última visita de l’usuari, mesurar alguns paràmetres de trànsit dins el propi lloc web i estimar el nombre de visites que s’hi fan. Això ens permet enfocar i ajustar els serveis i les promocions de manera més efectiva.

Es pot desactivar la utilització de galetes?

L’usuari pot configurar el navegador per acceptar o no les galetes que rep o perquè el navegador l’avisi quan un servidor vulgui guardar una galeta:

• Si es fa servir Microsoft Internet Explorer, a l’opció del menú Eines> Opcions d’Internet> Privadesa> Configuració.

• Si es fa servir Firefox, a l’opció del menú Eines> Opcions> Privadesa> Galetes

• Si es fa servir Google Chrome, a l’opció del menú Eines> Configuració> Opcions avançades> Privadesa> Configuració de continguts.

A hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA agraïm que s’activi l’acceptació de galetes. Això ens ajuda a obtenir dades més precises que ens permeten millorar el contingut i adaptar la navegació al nostre web a les preferències de cada un dels usuaris. Quan fa servir aquest web l’usuari consent que Google tracti informació sobre ell en la forma i per a les finalitats que s’han indicat abans. L’usuari pot revocar el consentiment mitjançant el telèfon 913 840 496 fent constar la voluntat de revocar el consentiment, el seu nom i cognoms i el DNI.

En cas que hna Servicios Corporativos de Seguros y Pensiones, SA prestés alguna mena de servei especial amb unes previsions específiques diferents d’aquestes pel que fa a la protecció de dades personals i la utilització de galetes, en cas d’incongruència o contradicció prevaldria l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt d’aquestes.

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestra web.